Mattekörkort

Nu har de första körkorten delats ut till tre glada och stolta klasskamrater. De har nu klarat 75 multiplikationsuppgifter på tre minuter. Bra jobbat!
Vi hoppas att fler körkort snart får utfärdas! 

Annonser

Konkret matematik

Idag har vi arbetat med lägesmått. Vi utgick ifrån antalet syskon varje elev har och därefter ställde vi upp oss i stigande ordning för att få fram medianen. Därefter grupperade vi oss för att se typvärdet och så avslutade vi med att räkna ut medelvärdet.