Hållbar utveckling 

4 A har arbetat med ”Transport på hållbar väg” på NO:n i veckan. De har i grupper arbetat med transporter på land, i luften och till sjöss. Vi har talat om att handla närproducerat och att äta efter säsong. På måndag är det 4B:s tur. 

Annonser