Serier 

I bild har 4 B påbörjat temat serier och några har tecknat ansiktsuttryck med olika känslor. 

Annonser