Repetition

Vi repeterar julspelet för fullt. Grupperna jobbar stenhårt och entusiastiskt.

Annonser