Programmering

I 5 A har några grupper fått programmera roboten Ozobot på tekniken. Alla elever kommer att få tillfälle att göra det efter lovet.

Annonser