Rast i härligt väder

Det är fullt av aktiviteter på skolgården.

Annonser

Scratch

Nu är det 5 B:s tur att programmera i Scratch, där man övar blockprogrammering.

Festdagen

Idag har den årliga traditionen, Igelbodas festdag, gått av stapeln. Skolkören sjöng in våren, det bjöds på korv, glass, afrikanska trummor och mångkamp. En mycket rolig dag!

Problemlösning

Som vanligt använder vid oss av EPA- metoden vid problemlösning, dvs. enskilt arbete i ca 10 minuter, i par i ca 10 minuter då resonemangs- och kommunikationsförmåga utvecklas och därefter alla tillsammans.